Վահան Տերյան դահլիճ

ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • ջուր
  • պրոյեկտոր
  • միջոցառման տեխնիկական աջակցություն

  • ֆլիպչարտ
  • բազային ձայնային համակարգ

  • Wi-Fi կապ
  • զգեստապահարանի ծառայություն

Խորհրդակցության դահլիճի հարցում